شرکت پیش رو در IMI100 سال 1402

شرکت پیش رو در IMI100 سال 1402

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌گل‌گهر، با افتخار به عنوان یکی از برندگان 4 تندیس همایش IMI 100 معرفی شد. در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی IMI100، شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان بازوی اجرایی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت،...