تماس با ما

13 + 3 =

آدرس :

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه علی شهاب (یازدهم)، پلاک 2، ساختمان سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

تلفن :

519 00 877 021

فکس :

519 00 877 021

پست الکترونیکی :

info@golgohar-id.com

رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519
رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519
رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519
رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519
رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519
رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519