شرکت پیش رو در IMI100 سال 1402

شرکت پیش رو در IMI100 سال 1402

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌گل‌گهر، با افتخار به عنوان یکی از برندگان 4 تندیس همایش IMI 100 معرفی شد. در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی IMI100، شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان بازوی اجرایی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت،...
کسب رتبه در IMI100 – سال 1400

کسب رتبه در IMI100 – سال 1400

در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال ۱۴۰۰، با عنوان معرفی ۱۰۰شرکت برتر ایران (IMI100)، که در آن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر موفق به کسب عنوان شرکت پیشرو در بین شرکت های بزرگ‌ اقتصاد ایران شد، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر نیز در تداوم درخششهای سنوات گذشته،...