درباره شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

    شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر پس از تصویب هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آبان ماه سال ۸۸ به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز نمود که در این رابطه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با در اختیار داشتن ۹۰ درصد از مجموع سهام ، سهامدار عمده این شرکت محسوب می شود.

هدف از تشکیل این شرکت فعالیت در زمینه های زیر می باشد :

  • انواع فعالیتهای بازرگانی معادن و مواد معدنی
  •  سرمایه گذاری های صنعتی در حوزه مواد معدنی
  • سرمایه گذاریهای بورسی