هدف پروژه تولید ورق فولادی به منظور تکمیل زنجیره فولاد در منطقه گلگهر
کارفرما شرکت توسعه آهن فولاد گلگهر
مشاور شرکت مهندسی برسو
پیمانکار اصلی شرکت فکور صنعت تهران + شرکت پریمتالز
ظرفیت تولید 3میلیون تن در سال
مواد اولیه اصلی آهن اسفنجی
محصول اصلی ورق نازک فولادی
محل احداث منطقه معدنی و صعتی گلگهر