هدف پروژه تامین پودر بنتونیت مورد نیاز کارخانه جات گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
کارفرما شرکت گهر پودر پارس
مجری شرکت گهر پودر پارس، آتیه فولاد معدن پارسیان
صاحب تکنولوژی شرکت Manferediniایتالیا
ظرفیت تولید 120،000 تن
مواد اولیه اصلی سنگ بنتونیت
محصول اصلی پودر میکرونیزه بنتونیت
محل احداث منطقه معدنی و صعتی گلگهر