شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌گل‌گهر، با افتخار به عنوان یکی از برندگان 4 تندیس همایش IMI 100 معرفی شد.

در آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی IMI100، شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به عنوان بازوی اجرایی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، در میان صد شرکت برتر ایران قرار گرفت، ضمنا این شرکت، موفق به کسب رتبه های ذیل گردید:

  • شرکت پیشرو در صنعت؛
  • رتبه اول بهره وری گل در گروه خدمات بازرگانی؛
  • رتبه اول شاخص بازدهی فروش در گروه خدمات بازرگانی؛

لازم به ذکر است شرکت پیشرو به شرکتی اطلاق میگردد که در چهار سال متوالی، رتبه اول شرکت برتر از نشر رشد سریع کسب نموده است.