این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یکی از شرکت های پیش رو در رتبه بندی شرکتهای برتی ایران قرار گیرد

رتبه‌بندیIMI-100 ، هر سال، ۱۰ شرکت پیشرو در اقتصاد ایران را معرفی می‌کند. معیار اصلی در انتخاب این شرکت‌ها، “تغییر رتبه فروش شرکت‌ها طی چهار سال اخیر” است. بر اساس این معیار، فهرستی از شرکت‌ها تهیه می‌شود و با توجه به معیارهای زیر پالایش می‌شود.

  • وجود اطلاعات شرکت در رتبه‌بندی IMI-100 برای حداقل ۳ سال اخیر
  • منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال آخر
  • زیان‌ده نبودن شرکت

پس از انجام مراحل فوق، فهرست بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته و ۱۰ شرکتی که بهترین نتایج را کسب کرده باشند، به عنوان شرکت‌های پیشرو شناسایی و معرفی می‌شوند .