سومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور  با حضور جناب آقای رامین سارنگ در سالن دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار گردید که در این همایش تندیس CSR به ایشان اهدا گردید