نظرات و پیشنهادات خود را ارسال نمایید

9 + 10 =

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه علی شهاب (یازدهم)، پلاک 2، ساختمان سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

519 00 877 21 98+

info@golgohar-id.com

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه علی شهاب (یازدهم)، پلاک 2، ساختمان سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

 معاون توسعه بازار و طرحهاي صنعتيامیرهمایون سرفراز
داخلی502
021-87700519
معاون مالی و اداریمحمدرضا آجیلیان
داخلی501
021-87700519
رئيس دفتر مدير عاملمعصومه مالی
داخلی600
021-87700519
مدير امور اداري و ماليبهروز زارع
داخلی
034-42271513
سرپرست امور بازرگانيمحمد اسدي طاري
داخلی514
021-87700519
مدير امور حقوقيسيران حسن زاده
داخلی515
021-87700519
مدير حسابرسي داخلي و سرمایه گذاری بيستون صالح زاده
داخلی 505
021-87700519
رئيس بازرگاني مواد معدني و محصولات غير فولاديوحيد نجمي نوري
داخلی510
021-87700519
مدیر بازرگاني محصولات فولاديداور عموزاده
داخلی508
021-87700519
مدیر بازاريابي و مهندسي بازرگانيمصطفي شاپورزاده
داخلی507
021-87700519
كارشناس واحد توسعه و طرح هامرتضي شاهكار
داخلی511
021-87700519
كارشناس پروژه هازهرا آقاجانلو
داخلی512
021-87700519
كارشناس بازرگانيمریم اسماعیلی
داخلی509
021-87700519
كارشناس بازرگانيهاشمي تبار الهه
داخلی513
021-87700519
 رئیس امور اداريمليحه عبادي
داخلی102
034-42271513
رئيس حسابداريمحمد رضا زنده دلان
داخلی109
034-42271513
رئيس روابط عموميسيدعلي آتشي پور
داخلی
034-42271513
مالی و اداری- سيرجانطيبه لري گوئيني
داخلی0
034-42271513