هدف پروژه جابجایی خط تولید از مجاورت پیت معدن و بروز رسانی خط تولید
کارفرما صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان
محل احداث مجتمع گلگهر
محصول کنسانتره آهن
مشاور شرکت مهندسی رونا ک
صاحب تکنولوژی Aآلمان و شرکت گلگهر
پیمانکار اصلی شرکت گهر روش سیرجان
ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال
مواد اولیه اصلی مواد میانی کارخانجات فرآوری سنگ آهن گلگهر